โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ประชาชน ปี 2560

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ประชาชน ปี 2560

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ประชาชน ประจำปี 2560

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาส สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในหลักสูตรการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก เพื่อนำไปวิเคราะห์แก้ไขปัญหาของเครื่องยนต์ ประกอบเครื่องยนต์ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยมีรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลกล่าวเปิดโครงการ ณ วิทยาการอาชีพวังไกลกังวล

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท ยันม่าร์ เอส พี จำกัด (ประเทศไทย)
เบอร์โทร: +66 626030923
E-mail: akaradetch_youngyuenstaporn@yanmar.com

หมายเหตุ: ข้อมูลที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจจะแตกต่างจากข้อมูลล่าสุด