ยันม่าร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

ยันม่าร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

ยันม่าร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

ฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขาย บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม อบรมความรู้เบื้องต้น ในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยเน้นการปฏิบัติจริง แบ่งเป็นฐาน อาทิ การทดลองขับรถแทรกเตอร์ ในขั้นตอนการเตรียมดิน การทดลองและสาธิตการขับรถดำนา ในขั้นตอนการเพาะปลูก และสาธิตเครื่องมืออื่นๆ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา ที่เข้าร่วมอบรมและสนุกกับกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างสนุกสนาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
บริษัท ยันม่าร์ เอส พี จำกัด (ประเทศไทย)
เบอร์โทร: +66 626030923
E-mail: akaradetch_youngyuenstaporn@yanmar.com

หมายเหตุ: ข้อมูลที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจจะแตกต่างจากข้อมูลล่าสุด