YANMAR อบรมคัดเลือกเยาวชนโครงการสานฝันต้นกล้ากีฬาชุมชน ปี 5 พิธีมอบทุนเยาวชนสานฝันฯ

YANMAR อบรมคัดเลือกเยาวชนโครงการสานฝันต้นกล้ากีฬาชุมชน ปี 5 พิธีมอบทุนเยาวชนสานฝันฯ

YANMAR อบรมคัดเลือกเยาวชนโครงการสานฝันต้นกล้ากีฬาชุมชน ปี 5 พิธีมอบทุนเยาวชนสานฝันฯ

ธกส. และ ยันม่าร์ ร่วมจัดงานพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกจาก “โครงการสานฝันต้นกล้ากีฬาชุมชนปี 5” ทั้งหมดจำนวน 30 ทุน มูลค่าทุนละ 72,000 บาท

โดยมีมิสเตอร์โนบุโยชิ ฟูจิตะ ผู้อำนวยการมูลนิธิยามาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ให้เกียรติเป็นตัวแทนจากมูลนิธิฯในการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในโครงการฯ โดยงานได้จัดขึ้นที่โรงแรม มิราเคิล สุวรรณภูมิ #YanmarThailandFanclub

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท ยันม่าร์ เอส พี จำกัด (ประเทศไทย)
เบอร์โทร: +66 891188333
E-mail: wuttipat_samankul@yanmar.com

หมายเหตุ: ข้อมูลที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจจะแตกต่างจากข้อมูลล่าสุด