ผู้บริหาร บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้บริหาร บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้บริหาร บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

มร.โคจิ ยามาชิตะ ประธานบริษัท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จเยี่ยมราษฎร์ และทอดพระเนตร การไถนาของรถแทรกเตอร์ EF514MU รถแทรกเตอร์พระราชทาน เมื่อ 26 เมษายน ณ บ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
บริษัท ยันม่าร์ เอส พี จำกัด (ประเทศไทย)
สุลีรัฐ แสงไพบูลย์ เบอร์โทร: +66 819311703
E-mail: Suleerath_sangpaiboon@yanmar.com

หมายเหตุ: ข้อมูลที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจจะแตกต่างจากข้อมูลล่าสุด