ยันม่าร์ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเกษตรกรไทย

ยันม่าร์ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเกษตรกรไทย

ยันม่าร์ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเกษตรกรไทย

บริษัทยันม่าร์ เอส พี จำกัด ร่วมสนับสนุนโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเกษตรกรไทยจัดโดย คณะเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง และภาคอีสานกว่า 500 คนเข้าร่วมกิจกรรมในระยะเวลา 3 วัน โดยแบ่งออกเป็น 4 ฐาน อาทิ ฐานการเตรียมดิน การบำรุงรักษาแทรกเตอร์และเครื่องมือเตรียมดิน ฐานปลูกข้าวการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การบ่มข้าว ฐานดูแลรักษาข้าว ให้น้ำ ปุ๋ย สารเคมีและกำจัดวัชพืช และฐานเก็บเกี่ยวข้าว การเตรียมซ่อมบำรุง ซึ่งเกษตรกรได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติตามฐานต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
บริษัท ยันม่าร์ เอส พี จำกัด (ประเทศไทย)
สุลีรัฐ แสงไพบูลย์ เบอร์โทร: +66 819311703
E-mail: Suleerath_sangpaiboon@yanmar.com

หมายเหตุ: ข้อมูลที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจจะแตกต่างจากข้อมูลล่าสุด