ผู้บริหาร บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ผู้บริหาร บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ผู้บริหาร บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายโคจิ ยามาชิตะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี.จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถแทรกเตอร์ รุ่น EF514MU พร้อมอุปกรณ์ เพื่อพระราชทานแก่เครือข่ายบริหารจัดกา ทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ บ้านลิ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
บริษัท ยันม่าร์ เอส พี จำกัด (ประเทศไทย)
สุลีรัฐ แสงไพบูลย์ เบอร์โทร: +66 819311703
E-mail: Suleerath_sangpaiboon@yanmar.com

หมายเหตุ: ข้อมูลที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจจะแตกต่างจากข้อมูลล่าสุด