แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เครื่องจักรกลการเกษตร “ยันม่าร์” แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด โดย มร.โคจิ ยามาชิตะ ประธานบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด พร้อมด้วยนายศุภพร ล่องดุริยางค์ กรรมการบริษัท บ้านดอนปิยะแทรกเตอร์ จำกัด และผู้บริหาร ร่วมลงนามในพิธีแต่งตั้งบริษัท บ้านดอนปิยะแทรกเตอร์ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายรถแทรกเตอร์ยันม่าร์ และรถแทรกเตอร์โซลิสในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างเป็นทางการ

หมายเหตุ: ข้อมูลที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจจะแตกต่างจากข้อมูลล่าสุด