ยันม่าร์มอบเครื่องยนต์ดีเซลสนับสนุนการศึกษา

ยันม่าร์มอบเครื่องยนต์ดีเซลสนับสนุนการศึกษา

ยันม่าร์มอบเครื่องยนต์ดีเซลสนับสนุนการศึกษา

ยันม่าร์มอบเครื่องยนต์ดีเซลสนับสนุนการศึกษา มร. โนบุอากิ ทากาอาชิ รองประธานบริหาร บริษัทยันม่าร์เอส พี จำกัด มอบเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 3 เครื่องให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกลและยานยนต์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารมหานคร เดอะมิวเซี่ยม ออฟอาร์ตแอนด์เทคโนโลยี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท ยันม่าร์ เอส พี จำกัด (ประเทศไทย)
เบอร์โทร: +66 891188333
E-mail: wuttipat_samankul@yanmar.com

หมายเหตุ: ข้อมูลที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจจะแตกต่างจากข้อมูลล่าสุด