วิธีการบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ยันม่าร์ เบื้องต้นก่อนออกไปทำงานต้องทำอะไรบ้าง?

วิธีการบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ยันม่าร์ เบื้องต้นก่อนออกไปทำงานต้องทำอะไรบ้าง

วิธีการบำรุงรักษารถแทรกเตอร์ยันม่าร์ เบื้องต้นก่อนออกไปทำงานต้องทำอะไรบ้าง?

  1. เช็คระดับน้ำหม้อน้ำ
  2. เช็คน้ำมันเครื่อง
  3. น้ำมันคานหน้า
  4. น้ำมันไฮดรอลิค
  5. ทำความสะอาดตะแกรงหม้อน้ำ
  6. เป่ากรองอากาศ
  7. อัดจารบี
  8. เช็คน้ำมันดีเซล
  9. เช็คลมยาง